تبلیغات
اخبار و مقالات داغ تکنولوژی / مقایسه گوشی، تبلت ، لپ تاپ ، خودرو ، تازه ترین گجت ها / لازمه ایجاد سبکی متفاوت برای زنگی - منشأ الفبای لاتین

منشأ الفبای لاتین

الفبا برای اولین بار بوسیله فنیقیها بکار برده شد اما فنیقیها خود مخترع الفبا نبودند بلکه آنرا از تصاویر کوچکی که قبلاً از آنها برای نوشتن بکار برده می شد اقتباس کرده بودند بدین معنی که این علامات تصویر را نماینده اصوات قرار داده بودند. فنیقیها به نوبه خود الفبا را به یونانیان آموختند و اینان در آن تغییراتی داده و به آن حروف صدادار را که فنیقیها بدان آشنایی نداشتند افزودند. اولین حرف الفبا یونانی (آلفا) و دومین حرف آن (بتا) خوانده می شد و بهمین لحاظ مجموع حروف الفبا نامیده شد.
رومیان قدیم الفبا را از یونانیان آموختند ولی به اندازه ای آنرا تغییر دادند که در نظر اول نمی توان تصویر کرد که بین الفبای یونانیان و رومیان ارتباطی وجود داشته باشد. زبان لاتین که زبان رومیان قدیم بود، کم کم بصورت زبان رسمی کلیسای کاتولیک درآمد و مبلغین مسیحی آنرا در کشورهای اروپای غربی رواج دادند. امروزه بجز روسیه در تمام کشورهای اروپا و آمریکا از این الفبا بکار می برند.
در یونان هم الفبای یونان قدیم را با بعضی تغییرات استعمال می کنند.

مطالب گذشته