تبلیغات
اخبار و مقالات داغ تکنولوژی / مقایسه گوشی، تبلت ، لپ تاپ ، خودرو ، تازه ترین گجت ها / لازمه ایجاد سبکی متفاوت برای زنگی - پیدایش مسلسل و تاریخچه آن و انواع آن

پیدایش مسلسل و تاریخچه آن

اولین مخترع مسلسل شخصی بود باسم (ماکزیم) که هنوز هم مسلسل اختراعی او باسم مسلسل ماکزیم در انبار بعضی از ارتش‌های جهان وجود دارد.
اسم کامل مخترع مسلسل (سر-هیرام استیونس ماکزیم) است.
ماکزیم در سال 1840 میلادی در ایالت (ماین) در ایالات متحده آمریکا متولد شد و بعد از اینکه به سن رشد رسید وارد صنعت خمیر کاغذ گردید و ایالات (ماین) بعد از (کانادا) دارای وسیع‌ترین جنگلهائی است که ازدرختهای آن خمیر کاغذ گرفته می‌شود.
اما به زودی ازصنعت خمیر کاغذ دست کشید ودرحدود سال 1856 میلادی که نوجوانی شانزده یا هفده ساله بود علاقه به تیراندازی با اسلحه کمری پیدا کرد.
در آن موقع در آمریکا سلاح کمری (کولت) آزادانه به فروش می‌رسد چنانکه امروز هم انواع سلاح‌ها در آن کشور به آزادی خرید و فروش می‌شود. (ماکزیم) برای تیراندازی یک هفت تیر اتوماتیک که تازه وارد بازار شده بودو کارخانه کولت آن را می‌ساخت خریداری کرد وهفت تیر اتوماتیک همان است کهدر آغاز از کارخانه اسلحه سازی (برونینگ) وارد ایران شد و در این جا موسوم به (برونینگ) گردید.

(ماکزیم) جوان که با هفت تیر اتوماتیک تیراندازی می‌کرد به خوبی می‌فهمید آنچه سبب می‌شود که بعد از هر تیر، گلنگدن سلاح عقب برود و پوکه خالی فشنگ از هفت تیر خارج شود و یک فشنگ پر، در لوله، جای آن را بگیرد فشار گاز ناشی از احتراق باروت است که بعد از احتراق فشار وارد می‌آورد و چون اطراف آن بسته است راه فرار گاز فقط از طرف جلو وعقلب می‌باشد و از جلو، گلوله را از لوله خارج می‌نماید و از عقب بر گلنگدن فشار وارد می‌آورد و آن را عقب می‌زند و آیا نمی‌توان با استفاده از همین اثر که ناشی از فشارگاز باروت است سلاحی ساخت که به جای هفت تیر، هفتاد تیر و حتی بیشتر شلیک نماید.
از آن به بعد (ماکزیم) از فکر ساختن سلاحی که طرح کلی و مبهم آن را در ذهن نقش کرده بود خارج نشد.
و چون بر اثر کار کردن در صنعت خمیر کاغذ و آنگاه صنایع دیگر، در زمینه الات و ادوات آهنی سر رشته پیدا کرده بود سالها سلاحی را که می‌خواست اختراع کند مورد آزمایش قرار می‌داد بدون اینکه از متخصصین کارخانه‌های اسلحه سازی کمک تکنیکی بخواهد زیرا با وجود جوانی می‌فهمید که اگر متخصصین اسلحه سازی اطلاع حاصل کنند که او مشغول بچه کار است چون دارای وسائل کار و سرمایه هستند بر او سبقت خواهند گرفت.
(ماکزیم) برای اختراع سلاح خود (که بعد از ورود به ایران موسوم به شصت تیر شد چون خشاب اولین مسلسل‌های ماکزیم شصت فشنگ می‌خورد) با دو اشکال مواجه شد.
اول اینکه سلاح او خیلی گل می‌خورد یعنی در بسیاری از موارد پوکه خالی فشنگ از سلاح خارج نمی‌گردید تا یک فشنگ پر جای آن را در لوله بگیرد، چون هنوز باروت بی‌دود اختراع نشده بود و باروت سیاه بعد از احتراق علاوه بر دود غلیظ دوده‌ای بوجود می‌آورد که داخل خزانۀ مسلسل را آلوده می‌نمود و مانع از این می‌شد که گاز باروت بتواند گلنگدن را عقب بزند و پوکه فشنگ از سلاح خارج شود.
اشکال دوم این بود که سلاح اختراعی (ماکزیم) به سرعت گرم می‌شد و ازتیراندازی باز می‌ماند و اگر با سلاح گرم تیراندازی می‌کردند تیرانداز بر اثر انفجار سلاح به قتل می‌رسید یا ناقص می‌شد.
ماکزیم دریافتهبود که سلاح او تا شلیک پانزده فشنگ قابل استفاده است و بعد از آن طوری گرم می‌شود که نمی‌توان با آن تیراندازی کرد.
آزمایشهای متعدد باونشان داد که لولۀ سلاح او بیش از جاهای دیگر گرم می‌شود و اگر بتوان مسلسل را طوری ساخت که لوله آن تعویض گردد اشکال ناشی از گرم شدن سلاح رفع خواهد شد و پس از هر پانزده یا بیست تیر، لوله را عوض می‌کنند و یک لوله سر جای لوله گرم را می‌گیرد و تیراندازی ادامه می‌یابد.
(ماکزیم) اشکال آلوده شدن داخل مسلسل را با دوده باروتهم باینترتیب رفع کرد که در فواصل کوتاه مسلسل را بدقت پاک نمایند.
مسلسل اختراعی ماکزیم خیلی دیر، بایران آمد و اولی مرتبه قزاق خانه قدیم ایران مسلسل را از روسیه وارد کرد و در ایران باسم (ماکزیم) یا شصت تیر معروف شد.
(ماکزیم) بعد از این که اختراع خود را در آمریکا به ثبت رسانید چون دولت آمریکا برای ساختن آن روی خوش نشان نمی‌داد به انگلیسی‌ها اجازه داد از اختراع او استفاده کنند و آن را بسازند و باو (حق اختراع) بدهند و در انگلستان مسلسل ماکزیم باسم (ماکزیم- ام- ام- جی) ساخته شد.
حرف (ام) اول یعنی مدیوم به معنای (متوسط و (ام) دوم با حرف (جی) حروف اولیه (ماشین گون) یعنی مسلسل است. بنابراین معنای ماکزیم ام-ام- جی) می‌شود (مسلسل ماکزیم از نوع متوسط) و از این جهت انگلیسی‌ها آن را از نوع متوسط نام نهادند که فشنگ آن بزرگ نبود و کالیبر فشنگ آن مسلسل از 62/74 میلی متر تجاوز نمی‌کرد.
ارتش امپراطوری روسیه، که مسلسل نداشت این مسلسل ماکزیم را از انگلستان خریداری کرد ودر سال 1890 میلادی ارتش امپراطوری روسیه دارای مسلسل‌های (ماکزیم) ساخت انگلستان شد و درجنگ‌های روسیه و ژاپن در پایان قرن نوزدهم و سالهای اول قرن بیستم ارتش امپراطوری روسیه از همین مسلسل‌های (ماکزیم) که از انگلستان خریداری می‌کرد استفاده می‌نمود.
در سال 1905 میلادی حکومت امپراطوری روسیه دستور ساختن مسلسل (ماکزیم) را بدون جواز از مخترع اصلی یا از انگلستان صادر کرد وآن مسلسل در کارخانه اسلحه‌سازی شهر (تولا) در روسیه کههنوز هم یکی از مراکز اسلحه‌سازی اتحاد جماهیر شوروی می‌باشد ساخته شد اما لوله سلاح را با برنز ساختند ودر نتیجه مسلسل (ماکزیم) که در روسیه ساخته شد خیلی سنگین گردید و علت این که لوله مسلسل را با برنز ساختند این بود که فرمول الیاژ (ترکیب فلزی) فولادی را که لوله مسلسل (ماکزیم) در انگلستان با آن ساخته می‌شد نداشتند.
اما در سال 1910 میلادی حکومت امپراطوری روسیه جواز ساختن مسلسل (ماکزیم) را از انگلستان تحصیل کرد و در نتیجه لوله مسلسل‌های (ماکزیم) روسی با فولاد ساخته شد.
ارتش امپراطوری روسیه تا آخرین روزی که حکومت امپراطوری در روسیه باقی بود از مسلسل (ماکزیم) استفاده می‌کرد و بعد از این که حکومت امپراطوری روسیه در اثر انقلاب سال 1917 از بین رفت و حکومت شوروی جای آن را گرفت باز برحسب سازمان‌هائی که مارشال (توخاجوفسکی) در ارتش سرخ بوجود آورد مسلسل (ماکزیم) که همچنان در شوروی ساخته می‌شد، یکی از اسلحه‌های اصلی ارتش سرخ گردید.
مسلسل (ماکزیم) که درکارخانه‌های اسلحه‌سازی شوروی ساخته می‌شد تا پایان جنگدوم جهانی مورد استفاده ارتش سرخ بود و طوری ارتش شوروی به مسلسل (ماکزیم) علاقه داشت که در سال 1944 که یکسال به پایان جنگ جهانی دوم مانده بود 270 هزار مسلسل (ماکزیم) در کارخانه‌های اسلحه‌سازی شوروی ساخته شد.
اما از سال 1948 میلادی این مسلسل ابتدا در ارتش شوروی و آنگاه در ارتش دول عضو پیمان ورشو که قسمتی از اسلحه خود را از شوروی دریافت می‌کنند، بر افتاد (دول عضو پیمان ورشو، دول اروپای شرقی هستند که در پیمان نظامی موسوم به ورشو، متحد نظامی شوروی می‌باشند).
دولت شوروی مسلسل‌های (ماکزیم) را که دیگر در ارتش شوروی به کار نمی‌رفت، در جنگ کره، به جنگجویان کره شمالی و در جنگ (ویتنام) به جنگجویان ویتنام شمالی داد و امروز مسلسل ماکزیم در هیچ یک از ارتش‌های اروپائی نیست اما شاید در نیروی نظامی بعضی از کشورهای آسیائی و افریقائی که برای خرید اسلحه جدید بودجه زیاد ندارند وجودداشته باشد.
***
آنچه تا اینجا درباره مسلسل خواندید تاریخچه کوتاهی از اختراع مسلسل بود و نباید آن را با مسلسل‌های دستی امروزی که به دنبال اختراع مسلسل سنگین و دراثر تکامل آن ساخته شد اشتباه کرد.

مسلسل دستی کلاشینکوف

مسلسل دستی (کلاشینکوف) ساخت اتحادجماهیر شوروی، امروز یکی از بهترین مسلسل‌های دستی دنیا می‌باشد و بر چندین نوع است اما نوع A-K-47 آن، بیشتر معروف شده و در کشورهای شرق این نوع مسلسل دستی کلاشینکوف را بیش از انواع دیگر همین مسلسل (مثل مسلسل نیمه سنگین کلاشینکوف- مسلسل تانک کلاشینکوف- و غیره) می‌شناسند.
(میخائیل- کالاشینکوف) یک افسر تانک اتحاد جماهیر شوروی بود که در اولین ماههای جنگ آلمان و شوروی در سال 1941 میلادی به سختی مجروح شد و دیگر نتوانست به جنگ ادامه بدهد و هنگامی که دور از جبهه جنگ در بیمارستان یا سناتوری‌ها (آسایشگاه‌ها) بسر می‌برد در صدد برآمد یک مسلسل سبک بسازد که اولاً به کار بردن آن آسان باشد و ثانیاً دیر گرم شود و ثالثاً در فواصل کوتاه محتاج به تجدید خشاب و فشنگ نباشد و رابعاً قسمت‌های زیاد و گوناگون مسلسل تیرانداز را ازنظر تمیز نمودن آن سلاح خسته نکند چون مسلسل دستی سلاحی است که بایستی در فواصل کوتاه آن را تمیز کرد و روغن زد و هنگام تمیز کردن سلاح بایستی اجزای مسلسل را از هم جدا نمود تا این که به دقت پاک بشود.
بالاخره (میخائیل کالاشینکوف) به مقصود رسید و مسلسل سبک مورد علاقه خود را اختراع کرد وبعد از اصلاحاتی که در آن به عمل آورد مسلسل سبک او در سال 1947 به درجه تکامل رسید و از آن به بعد در فهرست اسلحه سبک دنیا باسم (
A-K-47) موسوم و بعد از چندی معروف گردید.
این سلاح که در آغاز یک نوع بود (و امروز به طوری که گفتیم چندین نوع است) ابتداء فقط در شوروی ساخته می‌شد ولی اکنون با جواز شوروی، در کشورهای بلغارستان و چین و آلمان شرقی و مجارستان و لهستان و رمانی و فنلاند ساخته می‌شود و چون هر کشور که مسلسل دستی کلاشینکوف (
A-K-47) یا انواع دیگر آن را می‌سازد مارک خود را روی سلاح می‌گذارد، از روی آن می‌توان فهمید که آیا (کالاشینکوف) ساخت اتحاد جماهیر شوروی است یا ساخت کشورهای دیگر و بر اساس مسلسل دستی کالاشینکوف، تفنگ خودکار کلاشینکوف هم ساخته شد که می‌توان سرنیزه هم به آن وصل کرد.

مسلسل دستی یوزی

در نیمه شب چهاردهم ماه مه سال 1948 میلادی قیمومیت دولت انگلستان بر فلسطین خاتمه یافت و حکومت اسرائیل اعلام گردید و از روز بعد دولت جدیدالتأسیس مورد حمله حکومتهای عربی اطراف که هرگز دولت اسرائیل را برسمیت نشناخته‌اند قرار گرفت و ازآن پس تا مدت هشت ماه جنگ ادامه یافت.
با این که اسرائیل در آن جنگ فاتح شد معلوم بود که نیازمند سلاحی است که بتواند آن را با وسایلی که درکشور خود دارد به قدر کافی بسازد و اگر ضرورت اقتضا کرد تمام افراد کشور را با آن مسلح نماید.
برای این منظور یک افسر ارتش اسرائیل باسم سرگرد (یوزی ال گال) طرح یک مسلسل دستی جدید را در سال 1950 میلادی ریخت که به نام خود او موسوم به مسلسل یوزی شد و بی‌درنگ تولیدات آن در اسرائیل آغاز گردید و هنوز ادامه دارد.
اصول ساختمان مسلسل دستی یوزی مبتنی بر اصول تمام سلاح‌های گرم و اتوماتیک می‌باشد و بر اساس واکنش احتراق باروت بعد از این که فشنگ را محترق کردند کار می‌کند و مصالح ساختمان آن، فولاد متراکم و بعضی از مواد پلاستیکی می‌باشد که مقابل حرارت مقاومت می‌نماید و خشاب مسلسل دستی یوزی در قبضۀ آن جا گرفته و این امر دو مزیت به سلاح می‌دهد: اول این که محکم در دست تیرانداز جا می‌گیرد ودوم اینکه مرکز ثقل مسلسل دستی در وسط سلاح، بالای قبضۀ آن قرار گرفته و این مزیت سبب می‌شود که تیرانداز با مسلسل یوزی می‌توان فقط یک تیر یا یک رگبار شلیک نمود و بسیاری ازمسلسل‌های یوزی در سالهای اولیه تولید این سلاح دارای قنداق‌های چوبی بودند به طول هشت اینچ و معدودی از آن قنداق‌ها را هم طولانی‌تر می‌ساختند اما اینک اگر بخواهند در مسلسل‌های یوزی، قنداق نصب کنند قنداق‌ها را با فلزاتی که قابل تا شدن می‌باشد می‌سازند. مسلسل یوزی با جواز اسرائیل در کشور هلند هم ساخته می‌شود و درعده‌ای از کشورهای دیگر نیز از این مسلسل دستی استفاده می‌کنند.
تاکنون صدها هزار قبضه از این مسلسل دستی از طرف کشورهای مختلف از جمله کشورهای ناتو (کشورهای عضو سازمان نظامی اتلانتیک شمالی) سفارش داده شده و بیک احتمال در مغرب زمین هیچ مسلسل دستی با مارک مسلسل یوزی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. قسمتهای اضافی مسلسل دستی یوزی عبارت است از یک سرنیزه و یک نورافکن (چراغ قوه) که روی لوله مسلسل نصب می‌شود.

مشخصات مسلسل یوزی

طول مسلسل یوزی 2/25 اینچ (640 میلی متر) است.
وزن سلاح 7/7 لیور (5/3 کیلوگرم) می‌باشد.
طول لوله یوزی 2/10 اینچ (260 میلی متر است).
دهانه مسلسل 9 میلی متر می‌باشد. این مسلی می‌تواند خشابهای 25 فشنگی و 32 فشنگی و 40 فشنگی را به کار ببرد.
سرعت تیراندازی تا دقیقه‌ای 600 گلوله است.
سرعت خروج گلوله از دهانه مسلسل در هر ثانیه 1280 فوت است (که می‌شود ثانیه‌ای 390 متر.
عرصه تیراندازی به طروی که برای تیرانداز دید مفید باشد از 110 تا 219 یارد است (یعنی 100 تا 200 متر).

***

مطالب گذشته