تبلیغات
اخبار و مقالات داغ تکنولوژی / مقایسه گوشی، تبلت ، لپ تاپ ، خودرو ، تازه ترین گجت ها / لازمه ایجاد سبکی متفاوت برای زنگی - شیمی آلی

شیمی آلی

تركیبات شیمیائی از نقطه نظر مادة اولیه به دو دسته بزرگ تقسیم می‌شوند:
1) تركیبات معدنی (كانی) كه مادة اولیة معدنی دارند و در بخشی از شیمی به نام شیمی معدنی مورد مطالعه قرار می‌گیرند.
2) تركیبات آلی (عضوی) كه محصول موجودات زنده نباتی و یا حیوانی می‌باشند و در بخش از شیمی آلی مطالعه می‌شدند.
در سال 1628 وهلر شیمیست شهیرآلمانی با استفاده از مادة اولیه فروسیانور پتاسیم، توانست اوره را كه در ادرار انسان و بطور كلی در ادرار پستانداران موجود است از طریق سنتز تهیه نماید. این شیمیست با نهایت شگفتی اعلام نمود: «بدون اینكه احتیاج به كلیه انسان، سگ یا حیوانی داشته باشم توانسته‌ام او را بسازم»
لزوم دخالت نیروی حیاتی در تشكیل تركیبات آلی آنچنان بر افكار عمومی مسلط بود كه تهیه مستقیم اوره به وسیله وهلر و متعاقب آن تهیه مستقیم اسیداستیك بوسیلة كلب شیمیست دیگر آلمانی بطور شایسته مورد توجه قرار نگرفت و این موارد را استثنائی تلقی نمودند.
بالاخره در حدود سال 1760 برتلو شیمیست بزرگ فرانسوی توانست از تركیب مستقیم كربن و ئیدروژن استیلن را تهیه نماید و با استفاده از این مادة اولیه تعدادی از تركیبات آلی را به دست آورد. این شیمیست عملاً تشان داد كه می‌توان تركیبات آلی را نیز مستقیماً و با روشهای مخصوص و تحت شرایط معین در آزمایشگاه تهیه نمود و از این نظر تمایزی بین تركیبات آلی و معدنی نیست. سنتزهائی كه امروزه به عمل آمده است صحت نظریة برتلو را نشان می‌دهد.
اكنون در مبحث شیمی آلی تنها هدف این نیست كه فرآورده‌های طبیعی (حیوانی یا نباتی) را با روشهای مصنوعی یا سنتتیك در آزمایشگاه تهیه نمایند، بلكه قسمت اعظم كوشش ها در این مسیر است كه با روشهای سنتتیك موادی را تهیه نمایند كه حتی‌المقدور بشریت را از فرآورده‌های طبیعی بی‌نیاز سازد.
تهیه محصولاتی نظیر كائوچوی مصنوعی، مواد گوناگون پلاستیكی، ابریشم مصنوعی، الیاف مصنوعی (نایلون و پرلون)، مواد داروئی، انواع ویتامین‌ها، مواد رنگین برای صنایع نساجی، مواد معطره اسانس‌های مصنوعی نمونه‌ای از كوششهائی است كه در زمان كوتاه در زمینة شیمی آلی صورت گرفته است. این رشته از شیمی آنچنان آیندة درخشانی در پیش دارد كه حتی متفكرترین مردم جهان امروز قادر به درك آن نیستند.

***

مطالب گذشته