تبلیغات
اخبار و مقالات داغ تکنولوژی / مقایسه گوشی، تبلت ، لپ تاپ ، خودرو ، تازه ترین گجت ها / لازمه ایجاد سبکی متفاوت برای زنگی - جدول 02 – نامهای گرفته شده از اجرام سماوی


جدول 02 – نامهای گرفته شده از اجرام سماوی

نام

نماد

شماره

 

سریم

Ce

58

به یاد سِرِس، نخستین ستاره‌شناس كشف شده، نامگذاری شده است. سریم در سال 1803، دو سال پس از سرس، كشف شد. سرس، الهه رومی برای ذرّت و محصول بود.

هلیم

He

2

از واژة یونانی Helios به معنای خورشید گرفته شده است. ضمن بررسی خرمن خورشید طی یك خورشیدگرفتگی در سال 1868، با روش طیف‌بینی كشف شد. تصور می‌شد كه هلیم بر روی زمین وجود ندارد.

نپتونیم

Np

93

به یاد سیاره نپتون كه در منظومه شمسی ما، بعد از سیاره اورانوس قرار دارد، نامگذاری شده است. در جدول تناوبی عناصر، نیتونیم پس از اورانیم قرار دارد. در اسطوره‌شناسی یونان باستان، نپتون خدای دریاهاست.

پالادیم

Pd

46

به یاد پالاس (Pallas) به معنای آتن، نام دومین ستاره‌وش كشف شده نامگذاری شده است. پالاس در سال 1802 میلادی، و پالادیم در سال 1803 كشف شد. پالاس، نام الهه خرد و فرزانگی در یونان باستان بوده است.

پلوتونیم

Pu

94

به یاد پلوتو (Pluto)، دومین سیاره بعد از اورانیم نامگذاری شده است. در جدول تناوبی عناصر، پلوتونیم، دو خانه پس از اورانیم قرار دارد. سیاره پلوتو در سال 1930 و در عنصر پلوتونیم در سال 1940 كشف شد. در روم باستان، پلوتو،خدای حكمران در زیرزمین بوده است.

سلنیم

Se

34

از واژة یونانی Selene به معنای ماه گرفته شده است. خواص سلنیم به تلور (تلوریم) شباهت دارد، بنابراین، نامی مشابه با تلور به آن داده شده است.

تلور‌ (تلوریم)

Te

52


از واژة لاتین Tellus به معنای زمین گرفته شده است. تا در سال 17789، هیچ یك ا ز عنصرها به یاد زمین نامگذاری نشده بودند و این كار را كلاپروت در سال 1799 انجام داد.

اورانیوم

U

92

به یاد سیارة اورانوس كه در همان دهه كشف شد نامگذاری شده است. (اورانوس در سال 1781 و اورانیم در سال 1789 كشف شدند.) در اسطوره‌شناسی یونان باستان، اورانوس (Uranos) خدای بهشت بوده است.

مطالب گذشته