تبلیغات
اخبار و مقالات داغ تکنولوژی / مقایسه گوشی، تبلت ، لپ تاپ ، خودرو ، تازه ترین گجت ها / لازمه ایجاد سبکی متفاوت برای زنگی - جدول 09 – نامهای ساخته شده


جدول 09 – نامهای ساخته شده

نام

نماد

شماره

 

آكتنیم Actinium

Ac

89

از واژة Aktinos یونانی به معنای پرتو گرفته شده است. آكتینیم عنصری پرتوزای است.

آرگون Argon

Ar

18

از واژة A-ergon یونانی به معنای بدون كار یا بدون اثر گرفته شده است. آرگون، عنصری واكنش‌ناپذیر است.

استاتین Astatine

At

85

از واژة A-Statos یونانی به معنای ناپایدار گرفته شده اس. استاتین، عنصری پرتوزای است كه دستخوش واپاشی می‌شود. در یك كیلومتر از پوسته زمین، فقط چند میلی‌گرم استاتین تخمین زده می‌شود. –ine، بیانگر هالوژن بودن این عنصر است.

بیسموت Bismuth

Bi

83

(الف): از واژه‌های آلمانی Wiese به معنای میدان و Muten به معنای اعمال كرن (حق اكتشاف معادن كانه‌ها و كانیها) گرفته شده است. (ب): از واژه‌ آلماین Weisse Masse به معنای توده سفیدرنگ یا جسم سفیدرنگ گرفته شده است. بیسموت، واژه‌ای لاتینی شده است. در سال 1530، آگریكولا، بیسموت را بیسموتم bisemutum خواند و این فلز، احتمالاً در سده‌های چهاردهم- پانزدهم میلادی در آلمان كشف شد.

دیسپروزیم Dysprosium

Dy

66

از واژة یونانی Dysprositos به معنای دستیابی دشوار گرفته شده است. استخراج این لانتاید، دشوار بوده است.

كریپتون Krypton

Kr

36

از واژة Kryptos یونانی به معنای پنهان شده گرفته شده است. پس از تقطیر كردن و آرگون‌ از هوای مایع، هنوز عصر دیگری (kr) در مایع پنهان شده بود.

لانتانم Lanthanum

La

57

از واژة Lanthano یونانی به معنای پنهان شدن، گریختن از نظر، یا از دید پنهان شدن گرفته شده است. از زمان كشف سریم در سال 1803، عنصر دیگر غیر از سریم، در كانه سریت (Cerite) پنهان شده بود. لانتانم در سال 1839 كشف شد.

لیتیم Lithium

Li

3

از واژة یونانی Lithos به معنای سنگ گرفته شده است. لیتیم درتركیبهای به دست آمده از كانیها، كشف شد. برخلاف سدیم و پتاسیم، تصور می‌شد كه لیتیم فقط در كانیها وجود دارد و كانه جداگانه‌ای نمی‌تواند داشته باشد.

نئودیمیم Neodymium

Nd

60

از واژه‌های یونانی Neos به معنای جدید و –didymos به معنای دوقلو گرفته شده و با حذف هجای - di-، نام این عنصر پدید آمده است. خواص این لانتانید جدید به دوقلوی آن، یعنی لانتانم شباهت دارد.

نئون Neon

Ne

10

از واژة Neos یونانی به معنای جدید گرفته شده است و پسوند –on نیز در مقایسه با نام آرگون (Argon) انتخاب شده است. در سال 1898، در هوای مایع شده، عنصر جدید دیگری كشف شد. كریپتون و آرگون نیز طی سالهای 1898- 1894 كشف شده بودند.

پرازئودیمیم Praseodymium

Pr

59

از واژه‌های یونانی Praseios به معنای سبز (تره‌ای) و –didymos به معنای دوقلو گرفته شده و با حذف هجای –di، نام این عنصر پدید آمده است. خواص پرازئودیمیم، شباهت فراوانی به خواص «عنصر دوقلوی» نئودیمیم دارد و نمكهای سبزرنگی پدید می‌آورد.

پروتاكتینیم Protactinium

Pa

91

از واژة Protos یونانی به معنای نخست، مقدم گرفته شده است. پروتاكتینیم، در رنجیره واپاشی پرتوزای، برآكتینیم مقدم است.

رادیوم Radium

Ra

88

از واژة Radius لاتین به معنای پرتو گرفته شده است. فلزی پرتوزاست.

رادون Radon

RN

86

از واژة Radius لاتین به معنای پرتو گرفته شده است. پسوند –on، بیانگر متعلق بودن این عنصر به گازهای نجیب (كمیاب) می‌باشد. در واپاشی پرتوزای، رادون از رادیوم نشر پیدا می‌كرد.

تكنسیم Technetium

Tc

43

از واژة یونانی Technetos به معنای مصنوعی گرفته شده است. نخستین عنصری كه به صورت مصنوعی در آزمایشگاه تولید شد. از بمباران كردن مولیبدن پرتوزای با دو تریم پدید‌ آمد.

گزنون Xenon

Xe

54

از واژة Xenos یونانی به معنای عجیب گرفته شده است. پسوند –on، بیانگر تعلق این عنصر به گازهای نجیب است. آخرین گاز نجیب ناشناخته در زنجیره كریپتون، نئون، گزنون كه در سال 1898 كشف شد.

مطالب گذشته