تبلیغات
اخبار و مقالات داغ تکنولوژی / مقایسه گوشی، تبلت ، لپ تاپ ، خودرو ، تازه ترین گجت ها / لازمه ایجاد سبکی متفاوت برای زنگی - پیدایش توپ جنگی و تاریخچه آن

پیدایش توپ جنگی و تاریخچه آن

توپ بعد از قرون وسطی با استفاده از باروت که چینیها اختراع کرده بودند پیدا شد ودر ابتدا لوله‌ای مفرغی بود که ته آن بسته بود و از دهان پر می‌شد (توپ دهن‌پر) و گلوله گردی از سنگ یا آهن پرتاب می‌نمود. در قرن نوزدهم تحول سریع در ساختمان توپ بوجود آمد. در توپهای امروزی عموما فشنگ (شامل پوکه، باروت و گلوله) را از ته لوله در قسمت موسوم به اطاق خرج داخل می‌کنند. عقب توپ بوسیله دستگاهی موسوم به کولاس بسته می‌شود تا تمام نیروی باروت به مصرف پرتاب گلوله برسد. در بعضی توپهای سنگین، باروت در کیسه‌ای بهنام خرج است و پوکه وجود ندارد. تعبیه شیار و برجستگی‌های مارپیچی موسوم به خان در داخل لوله و سوار کردن لوله در روی دستگاه ارتجاعی موسوم به عاید ودافع (که از ضربه درموقع پرتاب گلوله جلوگیری می‌کند و توپ را به جای خود برمی‌گرداند) برد توپها را به میزان قابل توجهی زیاد کرده است. توپها بر حسب مورد استعمال به توپهای کمک مستقیم (بدون عقب نشینی) توپهای صحرائی (کالیبر 75 تا 155 میلی متر)، توپهای ضدهوائی، توپهای ساحلی، توپهای دریائی و توپهای سنگین روی راه آهن (که بعضی از آنها اتمی می‌باشند) تقسیم می‌شوند.
توپخانه پس از کشف باروت پیدایش یافت. گویند در نبرکرسی از توپهای کوچک استفاده می‌شد و نیز ترکان در محاصره (1453) قسطنطنیه توپهای برنجی که گلوله‌های سنگی پرتاب می‌کردند به کار بردند. نخستین استفاده عمده ازتوپخانه برای ویران کردن استحکامات بود، و بدین طریق دژها و قلعه‌های قرون وسطائی از اعتبار افتاد. استفاده وسیع از توپخانه نخست در جنگهای سی ساله بود که گوستاو دوم (گوستاو آدولف) به قابلیت تحرک و سرعت عمل آن افزوده کرد. تا اختراع هواپیما در قرن بیستم توپخانه در جنگ اهمیت متزاید داشت. توپخانه ممکن است ثابت (مثل توپهای ساحلی و بسیاری از توپهای ضدهوائی) و یا بدرجات مختلف متحرک باشد و ممکن است سنگین (توپ) یا سبک (هاویتسر) باشد. امروز توپخانه تقریباً به کلی موتوریزه است یعنی با تراکتور کشیده می‌شود و یا خود موتور دارد.

***

مطالب گذشته